Sinappikone 4 - 2 Demonit


Sinappikone: KURRI (15:00) Vlasak26 (15:00) jephaha (15:00)
Demonit: pelkka (15:00) sebari (15:00) herzi (15:00)

Saves:
  ·Sinappikone: 6
  ·Demonit: 12

1. 03:49 1-0 KURRI
2. 00:33 2-0 jephaha (KURRI , Vlasak26 )
3. 01:38 2-1 pelkka (herzi , sebari )
3. 03:34 3-1 Vlasak26 (KURRI , jephaha )
3. 03:44 3-2 sebari (herzi , pelkka )
3. 04:11 4-2 Vlasak26 (KURRI , jephaha )