Demonit 2 - 2 Sinappikone


Demonit: pelkka (15:00) sebari (15:00) herzi (15:00)
Sinappikone: KURRI (15:00) Vlasak26 (15:00) jephaha (15:00)

Saves:
  ·Demonit: 14
  ·Sinappikone: 12

1. 01:18 0-1 jephaha (Vlasak26 )
1. 03:32 1-1 sebari (pelkka , herzi )
2. 01:28 1-2 Vlasak26 (jephaha , KURRI )
2. 02:51 2-2 sebari (pelkka , herzi )