HC KIEKKOPATU 4 - 2 Sinappikone


HC KIEKKOPATU: Pilgrim (15:00) asdf (15:00)
Sinappikone: trek (15:00) ansq (15:00) kais (15:00)

Saves:
  ·HC KIEKKOPATU: 13
  ·Sinappikone: 11

1. 00:54 1-0 asdf (Pilgrim )
1. 03:19 1-1 ansq (trek )
2. 01:08 1-2 trek (ansq , kais )
2. 01:49 2-2 Pilgrim
2. 02:29 3-2 Pömppö (Pilgrim )
3. 04:30 4-2 Pilgrim (asdf , Pömppö )