Timantit 5 - 10 Kalevan Pallo


Timantit: SiegHeil (15:00) iso (13:19) mare (15:00)
Kalevan Pallo: peksi (14:22) Sebok (15:00) miiq (15:00)

Saves:
  ·Timantit: 18
  ·Kalevan Pallo: 12

1. 00:04 1-0 mare
1. 00:56 1-1 peksi (Sebok )
1. 03:36 1-2 miiq (Sebok )
1. 03:51 1-3 peksi (Sebok )
1. 04:40 2-3 mare (SiegHeil )
2. 00:52 2-4 peksi (miiq , Sebok )
2. 01:03 2-5 Sebok (peksi , miiq )
2. 03:01 3-5 iso (mare , SiegHeil )
2. 03:04 4-5 iso
2. 03:10 4-6 Sebok (peksi )
2. 04:44 4-7 miiq (Sebok )
3. 03:05 4-8 peksi (Sebok , miiq )
3. 03:31 4-9 Sebok (peksi , miiq )
3. 03:36 4-10 Sebok (peksi )
3. 04:09 5-10 iso (SiegHeil )